Inbyggda system


 • Behovs/Kravanalys
 • Projektledning
 • Teknisk koordinering
 • Systemdesign
 • Elektronik
 • FPGA (VHDL)
 • Programmering
 • Linux/eCOS/FreeRTOS
 • Integration/Verifiering
circuit board

Telekommunikation


antenna tower
 • Mentorskap
 • Projektledning
 • Teknisk koordinering
 • Utveckling av system
 • Utveckling av tjänster
 • Integration/Verifiering
 • GSM, WCDMA(3G), LTE(4G)

Sensorer & Reglersystem


 • Mätning/Reglering av:
  • Tid/Frekvens
  • Flöde/Tryck
  • Temperatur
  • Spänning/Ström
 • Signalbehandling
 • Man/maskin-gränssnitt
 • Fjärrmätningar (Internet)
 • Övervakning och larm
PID regulator

Nätverk & Virtualisering


 • Utredningar/Analys
 • Konfigureringar
 • Smarta apparater
 • IPv6 migration
 • Applikationer i nätverk
 • Special-protokoll
 • Säkerhet
 • Virtuella testmiljöer
wireshark

Trådlösa system


down-convert
 • Utredningar
 • Projektledning
 • Teknisk koordinering
 • Radiokonstruktion
 • Integration/Verifiering

Service & Underhåll


 • Service på radioutrustning
  • Prestandaverifiering
  • Kalibrering
  • Felsökning
  • Felavhjälpande service
  • Modifieringar
 • Service på antennsystem
  • Kontrollmätningar
  • Prestandaförbättringar
FFT envelope