Background image
Background image
Background image
Background image

Företagsfilosofi

 • Erbjuda kvalificerade tjänster baserade på kunskap och kreativitet.
 • Leverera rätt kvalitet, i tid och till rätt kostnad.
 • Arbetet genomförs i en anda av empati och med social kompetens.
 • Se helheten från helikoptervyn och genomföra med känsla för detaljer.
 • Att främja en arbetsmiljö som är utvecklande och hälsosam.

Inbyggda system

 • Mycket lång erfarenhet av inbyggda system.
 • Utveckling i C++, C och ibland assembler.
 • Erfarenhet av många RTOS och processorer.
 • Hårdvarunära programutveckling, programvarunära hårdvaruutveckling.
 • FPGA programmering (VHDL).

Programmering

 • Gärna OS-lösa inbyggda system
 • Med OS: Linux, FreeRTOS m.fl.
 • C++, C, Assembler, Bash, PHP, Javascript, SQL
 • Emacs, Make, Eclipse-baserade IDEer, CCS m.fl.
 • Subversion eller Git för versionshantering

Konsultroller

 • Teknisk projektledning/koordinering.
 • Produktledning och kravarbete.
 • Systemledning och systemdesign
 • Utveckling av programvara och elektronik (digital/analog/radio/kraft).
 • Test och verifiering
 • Service, underhåll av elektronik och radioutrustning.

Speciellt med Seaview

 • Verkligt lång och gedigen erfarenhet ger trygghet för kunden.
 • Kunskapsbredden ger överblick och lösningar i rätt domän.
 • Analytisk förmåga och kreativitet präglar arbetssättet.
 • Möjlighet och verktyg ta hem hela eller delar av ett utvecklingsprojekt.
 • Drivande, innovativt, entusiastiskt, realistiskt och verklighetsförankrat.